+420 603 450 667 info@direct-ahead.cz

sebepoznání & odpovědnost

Tvá budoucnost záleží jen na Tobě.

 

Dovol trojnásobnému mistru světa, lektorům psychologie z Karlovy University a špičkovému sportovnímu psychologovi ODHALIT KDO SKUTEČNĚ JSI, jak, kam a proč máš směřovat, abys žil-a naplněně, smysluplně, spokojeně a úspěšně.

 

To vše na základě špičkových psychologických testů Tvé osobnosti.

 

TENTO KURZ SPOLUPOŘÁDÁ

VÍŠ, že…

…Tvoje osobnost se dá změřit a popsat stejně přesně, jako Tvoje tělo?

Že rysy a vlastnosti osobnosti jsou v psychologii přesně popsané už dekády?

Že tak, jak můžeš změřit výšku, váhu svého těla, nebo přesně popsat barvu vlasů, očí… že jde změřit a popsat i to jaká-ý jsi, jak se projevuješ, co Ti přirozeně jde a co naopak ne?

Jaké máš vlasnosti, v čem můžeš vynikat a co Ti naopak dáno není?

A pozor, žádné vágní a obecné tvrzení, ale laserově přesné zrentgenování Tvé unikátní osobnosti, na základě špičkových psychologických testů.

Oblast sebepoznání lidé samozřejmě také vyvíjí a to neuvěřitelně intenzivně. Současné psychologické metody jsou proto neporovnatelně přesnější a spolehlivější, než středověké nauky.          

Věděl-a jsi, že skutečně úspěšní sportovci a top manažeři si své osobnosti takto nechávají měřit a popisovat, aby odhalili jak se sebou pracovat, aby úspěšně dosáhli cíle, a pokud možno s rezervou?

Že tihle lidé moc dobře ví v čem vynikají, na čem mohou stavět, aby byli vyjímečně úspěšní?

A naopak mmoc dobře vědí, co mají nechat plynout aby se nenadřeli zbytečně?

Že se snaží neztrácet čas a energii, ale staví na svých prokazatelně silných stránkách?

Věděl-a jsi, že psychologické testy jednoznačně prokazují, že většina z nás sebe sama v až příliš mnoha ohledech nevnímáme takové jací skutečně jsme, ale vidíme se jinak?

Ať v dobrém či zlém…?

Že proto nevědomky sami sebe v životě znásilňujeme a lámeme do poloh a životních situací, které nám ale vůůůbec nesvědčí a nepatří?

Že se urputně a zbytečně snažíme tam, kde nám to nejde od ruky a chybujeme právě proto, že sami sebe vnímáme zkresleně….?

A že se proto většina z nás nevěnujeme tomu, pro co jsme stvořeni, co nám jde hladce, snadno a proto úspěšně?   

Souhlasíš přitom s tvrzením, že když jednáme v souladu sami se sebou, tak se nám žije smysluplněji, naplněněji, snadněji a úspěšněji?

O KURZU

Je tato zkušenost pro Tebe?

Jsi muž, máš už možná i něco po čtyřicítce, v životě jsi už něco zažil, pochopil a dokázal, přečetl mnoho knih, “už si na to o čem je život párkrát přišel” ale… stále to jaksi nedává smysl?

Ocenil bys, kdybys narazil na smysluplnou a na tvrdých datech o tobě samém založenou inspiraci jak sám sebe vnímat, jak se sebou pracovat, kam se směřovat, aby Tvůj život od teď dál dával hluboký smysl, přitom byl snadný, obohacující a spokojený? 

Nebo jsi naopak žena, svůj život věnuješ kolotoči okolo práce a potřeb rodiny, ale své vlastní zájmy přitom celé roky zanedbáváš?

Vnímáš jak stárneš, život Ti protéká mezi prsty a toužíš teď ze všeho nejvíc věnovat se sobě a svému životu? Vyzkoušela jsi už mnoho směrů, kurzů a učení, ale přitom se vlastně… nikam moc neposouváš?

Pro koho tento kurz nejspíš není?

Tohle není esoterický, na dojmech a pocitech založený kurz, i když se zde také dotýkáme samotné Podstaty.

Máme hlubokou pokoru k mnoha typům účinných, bezpečných a kvalitních terapií, které pomáhají lidem zvědomit se, či napravit nejrůznější životní traumata. A některé z nich sami aktivně používáme (a zažít je s námi můžeš i zde).

Středobodem našeho přístupu a práce je také dotýkání se onoho Tajemství, Zdroje a ve vší pokoře!

Ale nejdeme na to JEN skrze to tušené a cítěné, nepodložené, nýbrž skrze to v životě již PROJEVENÉ. Skrze data. Skrze podrobnou psychologickou analýzu Tvé unikátní osobnosti, abychom následně mohli uvést vše o Tobě do smysluplných souvislostí. Souvislostí pramenících právě a unikátně z Tebe.

Rysy našeho přístupu?

Uplatňujeme přístup na základě faktů, protože důkazy o něčem skutečném vypovídají. 

Po úspěšné registraci Ti proto pošleme odkazy na vyplnění série psychologických testů Tvé osobnosti, které používáme i ve spolupráci s našimi svěřenci (čeští sportovní reprezentanti a manažeři nejvyšší ligy).

Tyto testy Ti osobně vyhodnotí a představí zkušený team lektorů psychologů (účastni na kurzu) pod vedením špičkového sportovního psychologa Olega Mazurova (také osobně účasten na kurzu).

Během dne Ti postupně odhalíme:

  1. kdo ve skutečně jsi, a že jsi v mnoha ohledech jiná-ý, než se domníváš. 
  2. na čem proto máš stavět a čeho se máš naopak vyvarovat
  3. jak máš sám-a na sebe nazírat a kam sám-a sebe směřovat
  4. že jsi Tvůrce svého života a spolu-tvůrce světa okolo nás
  5. jak a kde co změnit, abys Tvůj život byl v SOULADU, naplněný a proto skutečně úspěšný a smysluplný.

Proč právě takto?

Protože naše léty a zlatými medailemi proveřené zkušenosti bezpečně dokazují, že my všichni se přirozeně považujeme za někoho dosti jiného, než kým skutečně jsme. 

A dobře víme, jak překvapující a osvobozující je uzřít to a zažít.

Začít žít a konat v souladu se sebou samým a svým životem a žít ho naplno. Dosahovat úspěchu relativně snadno, žít a tvořit si život smysluplný, dobrodružný, úspěšný a zábavný. 

Zřejmě také proto nemají ony přístupy osobního a duchovního rozvoje, založené pouze na cítění a tušení, či šablonovitém typologickém škatulkování, tu správnou a přetrvávající účinnost

My lidé se prostě rádi vidíme jinak, než kým opravdu jsme. Ale to pak všechno komplikuje…

Usilujeme o světlejší budoucnost nás všech tím, že ve svém koutku vesmíru pomáháme dozrát lidem, kteří vnímají volání či potřebu žít smysluplně, naplněně, odpověděně, úspěšně a přitom potřebně a v souladu se svým okolím a přírodou.

A proč to děláme?

Znáš lidi, kteří cítí, že život má nějaký hlubší smysl, ale neumí se v tom všem vyznat? Lidi kteří jaksi nejsou naplněni, kteří tak nějak nežijí to, co cítí, že by žít měli? Kteří mají pocit, že jim život protéká mezi prsty a oni tápou co s ním a neví kam dál?

Tak nám dělá radost těmto lidem pomáhat zorientovat se sami v sobě, ve svém životě, ve svých vztazích, ve svých hodnotách, potřebách a touhách, ve svém poslání.

Těmto lidem my pomáháme dozrát do své vyšší, lepší, naplněnější a ve všech ohledech úspěšnější verze sebe sama. 

A děláme to skrze osobní proměnu každého z nich, založenou na důkladném sebepoznání, přijetí vlastní duchovní podstaty a odpovědnosti za tvorbu své reality, svého života, ale i prosperujícího světa kolem nás.

OMEZENÝ POČET MÍST

Tento kurz je koncipován se zaměřením na praktické informace, návody, nástroje a jejich osvojení pod dohledem lektorů.   

Abychom zajistili kvalitu, za kterou si stojíme, počet míst v tomto kurzu je limitován na 24.

Protože jedině tak jsme schopni projít všechny témata a zážitky dostatečně do hloubky a mít prostor pro individuální konzultace.

CO ZDE ZÍSKÁŠ

Z

3 Testy osobnosti

Získej tři špičkové psychologické testy osobnosti, pomocí kterých budeš mít z různých stran dokonale zmapováno jaká-ý jsi a co je Ti předurčeno. Konečně uzříš svou osobnost v průzračně vyleštěném zrcadle.

sebepoznání

Pronikni do hlubin své individuality. Odhal kým skutečně jsi a naopak přijď o dosavadní iluze kým ve skutečnosti nejsi.

Zažij osobní konzultaci se špičkovými psychology.  

odpovědi

Dostaň odpovědi na základní životní otázky Kdo jsem? Jaký jsem? Co zde mám dělat a jak? Přitom podložené daty, úspěchy a léty praxe.

inspiraci

Nasaj vnitřní klid a trvalou inspiraci pro svůj další život v souladu a smysluplnosti. Protože vhled, ktreý Ti zde představíme je založen na měřitelných faktech a souvislostech.

e

návody

Získej doporučení a návody na to jak na sebe, život a svět okolo nahlížet, jak se sebou pracovat, kam směřovat, aby Tvůj život dostal smysl a naplnění. 

zkušenost

Zažij to co bylo až doposud přístupno jen nejlepším sportovcům a manažerům v zemi.

kontakty

Poznej se osobně nejen se zajímavými lektory, ale i stejně naladěnými účastníky. Se všemi pak můžeš zůstat v trvalém kontaktu.

nadhled

Začni nahlížet na sebe a život z perspektivy, ze které vše dává dokonalý smysl. Zahlédni horizonty, ke kterým můžeš a máš směřovat.

PROGRAM KURZU

Sebepoznání & odpovědnost

Celodenní zasvěcení a mentální kruhový tréning v důkladném sebepoznání, osvojení životního nadhledu, metod a nástrojů sebe-rozvoje a přijetí osobní odpovědnosti úspěšného žití svého života v souladu se sebou samým.

OMEZENÝ POČET MÍST

Tento kurz je koncipován s důrazem na praktickou užitnou hodnotu v každodenním životě. Program je tomuto cíli uzpůsoben a s rozdělenou skupinou v určitých částech pracují jednodliví lektoři samostatně.

3 TESTY OSOBNOSTI  

Po zaplacení vstupenky Ti bude zaslán odkaz na tři unikátní testy osobnosti, které používáme v práci s vrcholovými sportovci a manažery.  

Tyto vyhodnocené testy a jejich představení v běžné hodnotě 4500,-Kč jsou součástí ceny vstupenky, a dostaneš je potvrzené pro pozdější využití.

PRORGAM DNE

Celý den je rozčleněn do následujících bloků, vekterých se budeme postupně a do hloubky věnovat těmto oblastem:

1) Poznáváme TYPOLOGIE a jejich projevy

V této části Ti zajímavou a vtipnou cestou nejprve dokážeme v čem a jak mylně sám-a na sebe nahlížíš v porovnání s výsledky svých testů.

Odhalíme zde také jaké základní psychologické typologie osobností existují, jak se projevují, co chtějí, po čem touží, co musí, co očekávají. Představíme si jejich touhy, potřeby a motivátory.

A zařadíš sám-a sebe…

2) Objevujeme Tvou INDIVIDUALITU

V této části už pronikáme do hlouby Tvé individuality. Jaké máš silné stránky na kterých stavět a naopak co jsou Tvá omezení, kterých se vyvarovat. Jaká kombinace povahových faktorů je pro Tebe unikátní.

Zde už  výsledků Tvého osobnostního testu.

3) Uzříváme HLAVNÍHO HRDINU svého života 

Zde zažiješ tzv. mentální kruhový tréning. Cvičení sestávající se z fyzického a psychického cvičení. Zažiješ a osvojíš si metodu optimalizace svého naladění k výkonu, používanou sportovními reprezentanty před svými výkony.

Součástí cvičení je terapie tzv. rozostřeného vědomí.

4) Přijmáme ODPOVĚDNOST a budujeme NADHLED

Zde spojíme všechny poznatky a prožitky jako puzzle do sebe a naučíme se nahlížet sami na sebe a svůj život z perspektivy, kde vše dává dokonalý smysl, vše do sebe samozřejmě a zapadá a synergicky se podporuje.

Získáš slovník, pomocí kterého můžeš snadno formulovat své úvahy o sobě, životě, existenci a bytí.  

Zde zažiješ výtah do životního nadhledu a zahlédneš své vlastní unikátní horizonty, ke kterým se v životě můžeš (a proto bys i měl-a) vydat a směřovat.

5) Osobní KONZULTACE 

V závěru dne je pro pro každého i Tebe vyhrazený prostor, kde si můžeš s lektorem individuálně konzultovat výsledky svých testů a rozebrat myšlenky, které Tě v průběhu dne napadly.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Začátek v 9:00, konec cca v 17:30, ale skončíme až bude hotovo. V místě je parkoviště, také v okolí je mnoho příležitostí k parkování. Nedaleko je MHD. Konrétní informace o možnostech dopravy vám pošleme emailem včas před akcí.

Na místě je po celý den k dispozici malé občerstvení jako ovoce, čaj, káva, horká a studená voda. Na oběd si můžete zaskočit do nedaleké restaurace, nebo přinést vlastní. 

Přezůvky s sebou! 

Kdo můžete přineste si i cvičební podložku. 

Adresa: Praha město. Bližší informace budou upřesněny.

l

lektoři

Petr Jánský

Petr Jánský je trojnásobný mistr světa ve sportovním aerobiku. 

Coachingu a trenérství se věnuje několik desítek let. Jeho cílem je vždy spokojenost a naplnění potřeb zákazníků po psychické i fyzické stránce.

Po psychické stránce s nimi pracuje na činnosti sebe-zdokonalování a duševním poznání či rozvoji. Jeho snahou je pomoct klientovi aby si uměl představit kdo je a k čemu společnou spoluprací v životě míří.

Ve fyzické rovině pracuje s klienty jako trenér a fyzioterapeut. Zde je jeho snahou eliminovat s nimi překážky a bolesti, se záměrem dosažení vyšší kondice a výkonnosti.

Životní krédo: “Začneme s něčím, na co nikdy nezapomeneme…”

Osobním i profesionálním zázemím Mgr. Ivy Beňové je sport, psychologie a HR, tedy oblast lidských zdrojů. Ve všech zmíněných oblastech se jí podařilo vypracovat se na vrcholovou úroveň.

Iva je reprezentantkou ČSSR ve sportovní gymnastice. OH – Moskva 1980, Světová Univerziáda – Edmonton 1983, MEJ – Lyon 1980 a mnoha dalších mezinárodních sportovních kláních. 

FTVS UK Praha zakončila magisterským diplomem a pokračovala v postgraduálním studiu v oblast sportovní psychologie.

Na pozicích vrcholového manažera pracovala ve třech nadnárodních korporacích a třech českých společnostech.

V současné době působí jako psycholog, pedagog, mediátor komunikace a vztahů i lektor. Aktuálně také v předmětu Psychologie architektury na ČVÚT.

Životní krédo: “Žít naplno a být užitečný…”

Iva Beňová

Karel Smejkal

Psycholog architektury Ing. Karel Smejkal, Ph.D. je architekt, spisovatel, vědec, vysokoškolský učitel.

Bývalý vice-prezident České obce architektů (2017-19), zakladatel CZECH DECO TEAMU, člen Amerického institutu architektů, velvyslanec Visegrádské čtyřky pro univerzity a studenty, vedoucí vědeckého týmu psychologie architektury na ČVUT v Praze, zakladatel Aplikované Psychologie Architektury,

President a zakladatel INSPIRELI AWARDS – největší studentské architektonické soutěže světa.

Životní krédo: Než o něco požádáš, zkontroluj, co nabízíš!

N

SUPERVIZOR

Ing. Oleg Mazurov, CSc se věnuje se zejména konzultační a terapeutické činnosti. Je autorem originálních metodik pro průzkum prostředí ve skupinách, který uplatňuje ve spolupráci s firmami a sportovními týmy.

Jako sportovní psycholog má za sebou řadu úspěchů svých svěřenců na světové a olympijské úrovni.

Je společník, psycholog, konzultant, poradce a terapeut v Direct Ahead s.r.o. Kandidát věd psychologie, instruktor alpinismu, trenér fitness.

Praxe: psychologie, poradenství, koučing, výcvik, školení, terapie.

Sport: alpinismus, fitness.

 

Životní krédo: “Pomáhat a neublížit…”

Oleg Mazurov

GARANCE SPOKOJENOSTI

TERMÍN

V případě nutných změn termínu z důvodu vládních omezení budete včas informováni, nebo vrátíme plnou částku zpět.  

 

DOSTUPNOST

Místo konání je dostupné jak MHD tak parkováním. 

KVALITA

Získáte stejnou péči a přístup, jaké dostávají špičkoví sportovci a manažeři.

ZÁŽITEK

Nesnášíme nudu dobře, a proto bude celý den nejen obohacující, ale také vtipný a zábavný. 

~

BEZPEČÍ

Garantujeme vše od bezpečné platby, přes bezpečný průběh až po bezpečné zakončení.

VYUŽIJ SLEVY DOKUD JSOU VOLNÁ MÍSTA!

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny